تبلیغات
نوای دل - با خدا باش پادشاهی کن

یک شبی مجنون نمازش را شکست               بی وضو در کوچه ی لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود              فــارغ از جــام الستش کــــرده بود

ســـجـده ای زد بر لب درگــــــــاه او              پر زلیلا شــــــــــــــــد دل پر آه او

گفت یارب از چه خــــوارم کرده ای              بر صلیب عشــــــق دارم کرده ای

جـــــــــام لیلارا بدســـــــــتم داده ای              توی این بازی شکســـــــتم داده ای

خســته ام زین عشــــق دلخونم مکن              من که مجـــنونم تو مجـــــنونم مکن

مرد این بازیچه دیگـــر نیـســــــــتم               این تو و لیلای تو من نـیســـــــــــتم

گفت ای دیـوانه لیلایت مـــــــــــــنم               در دلت پنـــهان و پـیدایت مــــــــنم

سالــــــها با جــــور لیلا ساختــــــی               من کــنارت بودم و نشـــناختـــــــــی

عشــــــق لیلا در دلت انداختـــــــــی              صد قمار عشق یکـــــــجا باخــــــتی

کردمت آواره ی صحــــــــرا نشــــد              گـفـــــتم عاقل می شـوی اما نـشــــد

سوخــــتم در حـســــرت یک یاربت              غـیــــــر لیلا بـر نـیامــــــــد بر لبت

روزو شب اورا صـــــدا کردی ولی              دیدم امشب با منی گـفـــــــتم بلــــــی

مطمــئن بودم به من ســـر مــــیزنی              در حـــریم خـانـه ام در مـــــــیزنــی

حال این لیلا که خـــوارت کرده بود              درس عشــقـش بی قرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شــاهت کــــــــنم              صد چو لیلا کشـته در راهت کــــنم

 تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393 | 10:50 قبل از ظهر | نویسنده : :غ - تلبا | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.