تبلیغات
نوای دل - رازو نیاز من
خدایا خود بهتر میدانی که از مرگ هر گز نهراسیده ام ولی از 
مرگ انسانیت در وجودم و از مرگ آبرو همیشه در هراس بوده ام 
و تو همیشه یاریم کردی و در طول عمرم همیشه دستم را گرفتی 
ای خدای مهربان از تو عاجزانه تقاضا دارم این آخر عمری نیز دستم 
را رها نکنی و مطمئنم که رها نخواهی کرد که تو مهربانترینی 
خدایا از تو میخواهم بگیری از من حس دنیا پرستی و حسادت و 
غرور بیجارا خدایا از تو میخواهم غیر از خودت به کسی دست نیاز 
دراز نکنم خدایا خوب میدانم هرآنچه تو بخواهی میشود از تو 
میخواهم برای من آن بخواهی که خودت خوشنود شوی 
آمین یا رب العالمین تاریخ : چهارشنبه 13 اسفند 1393 | 11:57 قبل از ظهر | نویسنده : :غ - تلبا | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.