تبلیغات
نوای دل - این کجا و آن کجا
عده ایی سرب گلوله عده ایی میلیاردها
هردوتا خوردند اما این کجاو آن کجا
این یکی از سوز ترکش آن یکی هم درسونا
هردو میسوزند اما این کجاو آن کجا
عده ایی بر روی مین و عده ایی بر بال قو
هردومیخوابند اما این کجا و آن کجا
این یکی بر تخت ماساژآن یکی بر ویلچرش
هردو آرام اند اما این کجا و آن کجا
این یکی در عمق دجله آن یکی آنتالیا
هردو در آبند اما این کجاو آن کجا
این یکی با گاز خردل آن یکی با گاز پارس
هردو میسازند اما این کجا و آن کجا
عده ایی کردند کارو عده ایی بستند بار
هردو فعالند اما این کجاو آن کجا
 باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب
هردوتا رفتند اما این کجا کجاو آن کجا
آن یکی بر پشت تانک و این یکی بر صدر بانک 
هردو مسعولند اما این کجاو آن کجاتاریخ : جمعه 8 خرداد 1394 | 10:48 قبل از ظهر | نویسنده : :غ - تلبا | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.