تبلیغات
نوای دل - پندنامه (عــــــــــزیز تلــــــبا)

بـــــــنام خـــــــداوند حــی غـفــــــــور بقــــــــــران تورات و انجـــیل زبور

بیانیمده ای کــاش اولیــــدی اثـــــر   چا تیدی سـنه هم مــنه بـــــیر ثــمر

بهشت و جهــــنم قــیامت اولــــــوم هــامی آشــنادی بونا ســـوگـــــــولیم

ائلـــــه وقت فرصت مــزاره گــــذر نجه شخصیلر گــور ائدیبلر ســــــفر

بــیری کـــــارفرما بیری کارگــــر یاتوب بیصدا کـاسب و کـــوزه گــــر

نه صحبت نه تهمت نه جنگ و جدال نه حرص و نه غیبت نه وار قیل وقال

نه عالی عــمارت نه قالی چـــــراغ نه مونس نه یولداش نه فامیل قــوناق

نه جـــــاه مقـــام و نه پارتی نه پول یاتوب تنـــگ و تاریک یرده ملــــــول

نه وار قدرتی جسم اولـــوبدی علیلاولـــــوب صـاحب جاه خــارو ذلـــــیلتاریخ : پنجشنبه 14 شهریور 1392 | 11:55 قبل از ظهر | نویسنده : :غ - تلبا | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.